Die Weg

 

Moeite met God se keuses

Maar Ananias sê: "Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo, in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u Naam aanroep." Hand 9:13-14

Ons ontmoet Ananias in die bekende verhaal wat ons “Saulus se bekering” noem.  Hy word aan ons voorgestel as ‘n volgeling van Jesus. Verder weet ons nie veel van hom af nie. Hierdie man kry die opdrag om Saulus van Tarsus te ontvang. Hy sou die eerste uit die gemeente van Christus wees wat Saulus as broer sou ontmoet.  Maar uiteraard het Ananias nie baie erg daaraan nie. Hy het sy besware en dit is begryplik. Ananias het gevoel dat hy die Here ‘n bietjie moet inlig oor die agtergrond van hierdie nuwe Christen. Hierdie gang van sake staan hom, wat Ananias is, glad nie aan nie. Kan dit sommer net so toegelaat word? Die Here moet tog nie vergeet wat Saulus  in sy verlede alles aangevang het nie. ‘n Mens moet baie lig loop vir hierdie man.

Maar die Here antwoord: “Gaan, want ek het My planne met hierdie man. Ek gaan hom in My werk gebruik”. Dan gaan Ananias. Hy besef nou dat die Here wel beter weet. So vind hy dan die man wat as vurige yweraar uitgetrek het, maar as afhanklike blinde aangekom het. Blind en vastend het hy sy eerste dae in Damaskus deurgebring.

Ananias ontvang hom as broer en lê hom die hande op. Dit is maar goed dat Ananias nie met sy verset volgehou het nie. Die mens wil so dikwels beter weet as God. Christene is so dikwels dieselfde as die oudste seun uit die gelykenis,  wat nie saam met sy broer-met-‘n-verlede, aan een tafel wil sit nie. Ons kan dit dikwels só moeilik aanvaar dat God se vergewing en keuses radikaal is. Ons vestig só dikwels ons aandag op ‘n verlede, waar God al lankal ‘n streep deurgetrek het. “Maar dit is tog die man, die vrou wat vroeër .........”

Hoe het Ananias byna met sy besware die apostoliese prediking gedwarsboom!  Hoe word die prediking vandag nog deur ons eie handelswyses  bemoeilik, asof ons beter weet as God?!

Ds G van Leeuwen (Ontmoetingen)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css