Die Weg

 

Elke dag! Die hele dag!

"Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil". 2 Kor 6:2 (OAV)

"Elke dag wil ek U loof". Ps 145:2

Dit is 'n stap vooruit in jou Christelike lewe wanneer jy tot die vaste besluit kom dat jy getrou elke dag, sonder versuim, deur die Woord en gebed, jou omgang met God wil hê. As jy ernstig is, sal jou volharding met sukses bekroon word.

Wanneer jy soggens wakker word sal God eerste in jou gedagtes wees. Dan moet jy tyd afsonder vir gebed. Gedurende jou gebed moet jy God ook ‘n kans gee om Homself aan jou te openbaar. Dan mag jy vrymoedig jou begeertes aan God bekend maak en vertrou op 'n antwoord van Hom.

Later in die loop van die dag, al is dit slegs vir enkele oomblikke, sal jy tyd afsonder om jou gemeenskap met God te versterk.

Saans is dit goed om in stille afsondering met God te verkeer sodat jy 'n terugblik oor die dag kan verkry, jou sondes kan bely en die versekering van vergifnis kan ontvang.

Jy sal langsamerhand insig kry van hoeveel jy nog te kort skiet, en dit sal vir jou duidelik word dat jou wagwoord moet wees: “Elke dag!” Maar ook: “Die hele dag!” Jy sal begin sien dat die Heilige Gees onafgebroke in jou woon, net so onafgebroke soos jou asemhaling. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om in die binnekamer, deur die geloof, die versekering te kry dat die Heilige Gees, die Here Jesus, ja, die Vader self die hele dag aan jou Sy nabyheid en bewaring skenk.

Die hele dag! Christen, die Heilige Gees sê: “Vandag.” “Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae”.

'n Man wat 'n gevaarlike operasie ondergaan het, vra aan die dokter; “Hoe lank sal ek nou hier moet lê?” Die antwoord was: “Nie langer as een dag tegelyk nie!”

Dit is ook die wet in die Christelike lewe. God het die manna daagliks gegee. Die môre- en die aandoffers op die altaar was 'n daaglikse instelling. Deur hierdie dinge het God sy kinders geleer om per dag te lewe.

Probeer om vandag heeldag op die leiding van die Heilige Gees te vertrou. Jy hoef jou nie oor die dag van môre te bekommer nie. Berus in die versekering dat Hy wat jou hierdie dag gelei het, môre nog nader aan jou sal wees.

(Uit: Dr Andrew Murray - Secret of Power from on High)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css