Die Weg

 

My tye is in U hand

Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is”. Efesiërs 5:15-16.” (OAV)

Tye en seisoene volg mekaar baie snel op. As ons terugkyk op die lewe wat verby is, sal dit lyk of elke ondervinding maar net 'n oomblik geduur en toe verdwyn het, om nooit weer terug te keer nie.

God verlang dat elke lewe sy volle lewenspad sal uitloop.  Natuurlik is daar uitsonderings. In sommige gevalle word die lesse van die lewe in 'n baie kort tydsbestek saamgepers waarna die siel tot hoër diens opgeroep word. Oor die algemeen is die mens se lewe egter bedoel om al die seisoene van die lewe deur te maak. Daar is 'n vasgestelde tyd vir hom om gebore te word en te sterf, om te ween en te lag, om te kry en te verloor, om vrede te geniet en in storms te verkeer. Hierdie tye is vir jou in die raadsplan van God bepaal. Moenie hulle probeer vooruitloop nie. Wag die Here se tyd af. Op die bestemde tyd sal alles vir jou ten goede, en tot Sy verheerliking, uitwerk. Sê vir Hom: “Al my tye is in U hand” (Ps 31.16).

My uur het nog nie gekom nie”, het die Here Jesus gesê. Geduldig het Hy gewag tot Hy die uur in die hemel hoor slaan het. Toe eers het Hy die krag geput wat nodig was vir die bepaalde eis en uitgegaan om aan daardie eis te voldoen. Elke uur en tyd word deur die Vader in Sy eie hand bewaar.  Maar in daardie selfde hand is al die nodige wysheid, genade en krag. Vir elke eis van die tyd is daar krag. Geen tyd van gesug, beproewing, versoeking of verlies is sonder sy besondere middele nie.

Neem uit Sy hand wat nodig is en gaan uit om die taak te verrig waartoe die uur jou roep.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css