Die Weg

 

Is die Here nommer een in jou lewe?

“Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israeliete om op die bestemde tyd die offer te bring wat My toekom, die voedsel vir my vuuroffers wat deur My aanvaar word." Numeri 28:1,2.

Om te offer aan die Here beteken om iets kosbaars, die heel beste, aan Hom af te staan. In die offers wat Israel moes bring, het dit om twee dinge gegaan:

* Dit was ‘n bewys van dankbaarheid aan die Here
* Dit was ‘n getuienis teenoor ander mense oor hulle verhouding met die Here.

Numeri 28 en 29 gee ‘n kort opsomming van die daaglikse, weeklikse, maandelikse en jaarlikse offers, wat die Here voorgeskryf het. Nie een dag is oorgeslaan nie, want elke dag word deur God gegee. Alle tyd behoort aan Hom en Hy het gesag oor hoe jy jou tyd bestee.

Die offers het bestaan uit gawes van diere, kos en drank. Die heel beste moes aan die Here gegee word. Presies is aangedui wat, hoeveel en wanneer dit geoffer moes word (bv. “Offer een lam in die môre en een teen die aand saam met een en ‘n half kilogram meel as graanoffer, gemeng met ‘n liter suiwer olie”). In die geheel beklemtoon dit dat alles uit die hand van die Here kom: hulle land en die landerye, hulle kragte om te kan werk, die reën wat die gesaaides laat groei. Hulle en alles wat hulle het, behoort aan die Here. Hy sorg en versorg. Daarom was die offers ‘n dankie-sê sowel as ‘n getuienis teenoor die gemeenskap oor hulle afhanklikheid van die Here.

En ons? Hoe sê ons dankie en hoe getuig ons oor ‘n geseënde verhouding met die Here? Watter offers bring jy om teenoor die mense te getuig van die Here se liefde vir jou en jou liefde vir Hom?

Jesus Christus het Homself aan die kruis geoffer om ons van sondeskuld te verlos (Rom 3:25). Jy is vrygekoop van die slawerny van sonde en eiendom van God gemaak. Jou hele lewe, jou vermoëns, inkomste en wat ookal, is uit genade aan jou geskenk. Jy is kind van God gemaak en word deur Hom versorg – altyd en orals. Daarom moet ons gehoorsaam wees aan die opdrag: “Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.” (Rom 12:1). Soos by die ou Israel gaan dit oor tyd, besittings en lewe.

Leef dan daagliks, weekliks, maandeliks en jaarliks soos iemand vir wie die Here nommer een is. Nie net met ‘n deeltjie van jou tyd, besittings en lewe nie, maar altyd en oral. ‘n Offer-lewe aan die Here gee sin en betekenis daaraan. Dit rig jou lewe op Iemand buite jouself, bevry jou van selfsug en visieloosheid. Beleef die seëninge van die Here en beantwoord dit met ‘n lewe wat vir Hom aanneemlik is.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css