Die Weg

 

Vestig jou hoop op jou Maker

"Daardie dag sal die mens weer sy hoop op sy Maker vestig, sy hulp van die Heilige van Israel verwag. Hy sal nie meer sy hoop vestig op die altare, die werk van sy eie hande nie. Hy sal nie hulp verwag van die gewyde pale en die wierookaltare wat hy self gemaak het nie". Jesaja 17:7-8

Die uitsprake van die Here deur sy profete kondig dikwels sy oordeel, maar ook weer hoop aan. Deur die negatiewe ervaring van verlies breek die hoop op nuwe lewe. 

In Jesaja 17 hoor ons die oordeelsaankondiging oor Damaskus, hoofstad van die Arameërs. Hulle was vyande van Juda, die volk van God. Daar was dikwels stryd om grondgebied en mag. Dan het Juda soms meer gereken op die politieke bondgenote, asook op allerlei afgodsbeelde en hulle altare, as op die Here.

Jesaja kondig aan dat Damaskus ‘n puinhoop sal word. Die God van Juda is nie maar net ‘n volksgod, deur mense gemaak nie. Hy is die beskikker oor die bestaan van al die nasies – toe en vandag.

Die val van die vyand se hoofstad Damaskus sou egter ook die volk van die Here tot besinning roep. Hulle sou weer teruggebring word na hulle Maker, die Heilige van Israel. Tussen al die heidense nasies met afgodsdiens het die ware God ‘n eie volk gemaak. Uit die nageslag van Abraham is ‘n verbondsvolk gevorm. Hulle het die seën en voorreg gehad om God te ken as die Skepper en Verlosser. Maar hulle het van Hom vergeet. Nou, na Damaskus se val, sou hulle weer hulle hoop op hulle Maker stel. Daar sou bekering wees van afgodsdiens na ‘n nuwe verhouding met die lewende God.

Op wie is jou hoop gevestig vandag? Vir jou land, jou volk, jou gesin? Negatiewe gebeure met volke, lande en stede word weekliks in die wêreldnuus oopgevlek. Die stryd tussen die nasies sal voortduur tot met die wederkoms van Christus. Waar laat dit jou staan? Waarheen lei alles?

Ons beleef onseker tye, ons moet waak om nie ons vertroue op mensgemaakte dinge te plaas nie. Ons ken ons Maker, die Koning van die Kerk, die Heerser oor alles wat Hy geskep het. Sy koninkryk is die enigste wat sal bly staan. Deur ons geloof in Jesus Christus is ons burgers van sy ewige koninkryk. Magte sal kom en gaan. Ons moet nie paniekerig word nie.

Maar ook in ons persoonlike lewe laat God ons besef dat ons dikwels ‘n valse vertroue op mensgemaakte “gode” plaas. Hy laat daardie dinge soms tot niet gaan, wat vir jou ‘n groot slag kan wees. Onthou egter: Deur die negatiewe ervaring van verlies breek die hoop op nuwe lewe. Dit bevestig weer dat ons ons hoop op ons Maker alleen moet vestig.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css