Die Weg

 

Vesting van vrede

"Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe".  Spreuke 4:23 (OAV)

"En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus". Filippense 4:7 (OAV)

In die meeste ou kastele was daar ‘n binnevesting wat deur sterk mure en bolwerke beskerm is. Daar was ook ‘n valpoort by die ingang en wagte het die toegang bewaak sodat niemand ongehinderd in- of uit kon gaan nie. Enigiemand wat die kasteel genader het, moes die wagte kon oortuig dat hulle geen kwade motiewe met hul besoek gehad het nie.

HOU WAG
Net soos besoekers aan hierdie kastele, word ons harte voortdurend genader deur die goeie en die kwade, deur die ligsinnighede en ydelhede van die wêreld en die sluwe aansporings van die vlees. Reisigers stroom in en uit, sommige met kwade bedoelings, met die verwagting dat hulle samesweerders sal vind of vure sal kan aansteek wat sal versprei totdat die hele wese oorweldig word deur hartstog wat binne 'n kort uurtjie die bouwerk van jare tot as sal verteer.

Daarom moet ons gedurig wag hou. Ons moet ons harte bewaak meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Uit die hart kom daar “slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal,” het die Here Jesus gesê (Mat 15:19). Dit sou nie nodig gewees het om die duiwel en die wêreld daarbuite te vrees, as dit nie was dat daar sulke sterk neigings tot die kwaad binne-in ons was nie.

HOU DIT SKOON
Laat ons vra dat net soos die liggaamlike oog voortdurend met traanwater gewas word, die kosbare bloed van Christus elke onreinheid uit ons hart mag verwyder. Die hart is ook baie delikaat en gevoelig vir die stof van slegte gedagtes. As daar stof in jou oog is, kan jy nie sien nie. As daar stof in jou hart (gemoed) is, bly die geestelike insig uit. Hef dan jou hart op tot die Here!

ONTVANG DAN VREDE
Dan sal die vrede van God die brandwag of bewaarder van jou hart word. Ons kan die skynbare vrede van sommige mense begryp. Hulle het geld gemaak en hulle skatte is soos 'n vesting rondom hulle opgestapel. Hulle het welgestelde en invloedryke vriende op wie se beskerming hulle kan reken. Hulle geniet goeie gesondheid en word in hoë aansien gehou. Ons kan so 'n vrede begryp, alhoewel dit dikwels baie kortstondig is!

Daar is egter 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan! Dis hierna wat die Here Jesus verwys wanneer Hy sê: “My vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.”

GEBED : Bewaar my, hemelse Vader, soos die appel van U oog; beskerm my met U almag; verberg my teen hierdie stryd van tonge en die vurige pyle van die Bose. Laat my hart wees soos die vesting wat die sterkste onder die sterkes in volmaakte vrede bewaar. Amen.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css