Die Weg

 

Geneesmiddel vir bekommernis

“Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;” Psalm 37:5 (OAV)

Psalm 37 adem die gees van optimisme. Die psalmdigter roep uit: “Moenie bekommerd wees nie. Die kwaad is verbygaande en die kwaaddoeners sal uitgeroei word; nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie.”

Jy sal nie deur al jou bekommernis of deur jou toorn die kwaad uit die wêreld kan verwyder nie. Dis nie die moeite werd om jou gemoedsrus daavoor op te offer nie. Laat jou hart maar net stil wees, vol gebed, en kyk op na God, dat Hy tussenbei sal tree om ons te verlos.

In hierdie Psalm word uitstekende middele voorgehou om ons innerlike kalmte van gees te bewaar wanneer kommer of goddelose listigheid ons bedreig.

Vertrou op die Here (v. 3). Reken op Hom. Verwag groot dinge van jou almagtige Gids. Hy sal jou nooit in die steek laat nie.

Verlustig jou in die Here (v. 4). As jou lewe in die aardse dinge verstrengel is, sal jy natuurlik aan die genade van uiterlikhede uitgelewer wees. Raak vertroud met die gedagtes van God en hoe Hy sake beskou. As dit jou lewensuitkyk word, sal jy jou gehegtheid aan die aardse dinge verloor en 'n groot begeerte hê na die dinge van die ewigheid. Hierin sal God jou volkome bevrediging gee, aangesien Hy Homself aan jou sal skenk! Die begeertes van die hart is vir God baie “heilig” en Hy vergeet hulle nooit. “Dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.”

Laat jou weg aan die Here oor (v. 5). Wat hier bedoel word, is die volgende: “Werp jou weg op die Here”. Dis nie genoeg om net in die groot krisisse van ons lewe die verantwoordelikheid om 'n uitweg te vind, op God te “werp” nie. Ons moet dit in die klein beslissinkies en besluite van elke uur doen. Ons lewe is vol nietighede. Om dié te verwaarloos, beteken om die lewe sommer maar net sy gang te laat gaan - doelloos, rigtingloos. Ons moet gedurig tot ons hemelse Vader opsien en sê: “Ek kan nie anderkant die bult sien nie. Ek moet die beslissing of ek dié kant toe of daardie kant toe sal gaan, aan U oorlaat.

Swyg voor die Here (v. 7). Daar is soveel rumoer in die wêreld. Dikwels is ons harte so vol van die wêreldse lawaai, dat ons nie die stem van die Here kan hoor nie. Dit is eers wanneer alle geluid weggesterf het en die stilte om ons neerdaal, dat ons die stem van God kan hoor wat ons vrae beantwoord en ons twyfel wegneem. Laat jou begeertes aan God bekend word en Sy vrede sal oor jou hart brandwag staan teen alle indringers.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css