Die Weg

 

Op wie vestig jy jou hoop?

"Wanneer julle na die hemelruim opkyk, die son, die maan en die sterre, enige hemelliggaam, moet julle nie julle hoop op hulle vestig nie. Moet julle nie laat verlei om hulle te vereer en te dien nie. Die Here julle God het hulle toegeken aan al die volke op die aarde." Deut 4:19

Op wie vestig jy jou hoop vir hierdie week?

Ons wil so graag weet wat vandag en môre inhou. Dan kan ons goed beplan. Daarom gryp mense oor die eeue heen na allerlei tekens om die toekoms se gordyn op te lig.

Kan die sterreliggame enigiets bydra tot hoop vir die toekoms? As ‘n mens sien hoe byna elke tydskrif of dagblad sy “sterre voorspel” afdeling het, lei ‘n mens af dat daar tog baie mense is wat daaraan glo. Die Internet het talle sulke webwerwe, waar jy iets oor jou toekoms sou kon aflei. Oor besigheid, liefde, verhoudinge, voorspoed of teëspoed.

Die ou volk Israel is uit die heidense omgewing van Egipte verlos en het hulle Here as die lewende God leer ken in die woestyn. Steeds was hulle tussen baie godsdienstige groepe wat nie op God gehoop het nie, maar op “die son, die maan en die sterre, enige hemelliggaam” (Deut 4:19). Moses dra die woord van God aan hulle oor. Dit was vir hulle onseker tye, sonder vaste woonplek, op reis na ‘n onbekende toekoms, onbekende land, onbekende omstandighede.

Waar vind hulle hoop vir die toekoms? Waar vind ons vir ons toekoms hoop?

By God, wie se woorde vas staan. Hy is die God wat aan Abraham beloftes gemaak het. Steeds hou Hy Hom daaraan. Israel het die beloofde land ontvang. Hy is steeds hulle God. Moenie soos die ongelowige afgodsdienaars na die hemelruim kyk vir tekens nie. God is julle hoop, waarsku Hy.

Dieselfde God van Israel is die lewende God, wat sy beloftes van ‘n Verlosser in Jesus Christus waar gemaak het. Hy is die Skepper, wat deur die Woord (Jesus) alles geskape het. Hy het mag oor stormsee en winde. By Jesus se sterwe het God helder oordag 3 ure duisternis laat toesak. Hy beheer elke ster en planeet. Van Hom sê Job: "Hy het die hemel soos ’n tent gespan, Hy alleen, en Hy hou die golwe van die see in bedwang. Hy het die Beer en Orion gemaak, die Sewester en die sterrebeelde in die suide. Wat Hy doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder". (Job 9:8-10).

Waak in tye van onsekerheid om jou hoop weg van die Skepper na sy geskape hemelruim oor te plaas. HY IS JOU HOOP, WANT HY BEPAAL VANDAG EN DIE TOEKOMS.
 

Dr Callie Opperman ( Deo Gloria  Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css