Die Weg

 

By die Here alleen is daar hoop!

Terwyl Elisa nog so met hulle sit en praat, het die koning self na hom toe gekom en gesê: “Kyk watter ellende het die Here oor ons gebring. Hoe kan ek nog op die Here hoop!”  (2 Konings 6:33)

Hoe kan ek nog op die Here hoop?” roep die koning uit. Hy was kwaad vir die profeet Elisa en wou hom laat doodmaak.

Dit was werklik ‘n verskriklike tyd vir die ou Israel. Samaria, hoofstad van die noordelike ryk, was beleër. Daar was nie kos nie. Geld was niks werd nie. Die kop van ’n donkie het naderhand byna ’n kilogram silwer gekos en ’n klein skeppie duiwemis sewe en vyftig gram (2 Kon 6:25).

Wat die koning so ontstel het, sou jou ook ontstel. Hy stap op die stadsmuur en ‘n vrou roep om hulp. En dan vra hy vir haar: “Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my gesê: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet; maar toe ek die volgende dag vir haar sê: Gee jou seun, dat ons hom eet—het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeur hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop ...” (2 Kon 6:28-30). Dit was ‘n skok tot in sy binneste.

Sy reaksie?
Maak die profeet, die boodskapper van God, dood.
Verwerp die Here, want hoe kan ‘n mens nog op Hom hoop?

Die Here het sy volk, die koning ook, verantwoordelik gehou vir hulle dade. Profete het gewaarsku: God het die reg om sy ongehoorsame, goddelose volk aan vreemde magte oor te gee. So is hulle tot bekering geroep. Maar toe dit Samaria getref het, het daar nie selfondersoek gekom nie. Geen erkenning van sonde nie. Nee, die een wat God se wil verkondig het, is verwyt en moes doodgemaak word. Hoe kan ‘n mens se gedagtes nie verdraai wees nie! Die koning moes sy volk voorgaan in skuldbelydenis en by die Here sy hulp soek. Maar hy roep uit: “Hoe kan ek nog op die Here hoop?

HOE REAGEER JY vandag op hoë kospryse, op die wankelende wêreldekonomie? God roep ons ook daardeur tot verantwoording. Doen ons kerk- en gemeenskapsleiers selfondersoek? Roep ons ‘n vasdag uit? Nee, dit sien ons nie. Inteendeel, God se wil word by die mens se begeertes aangepas. Ons leef al meer goddeloos. En as dit slegter gaan, word die profete van die Here verwyt en eenkant gestoot. Soms selfs vermoor. Die Here word verwerp.

HOE REAGEER JY wanneer leiers, of jou vriende lasterend uitroep: Hoe kan ek nog op die Here hoop? God verwag van elke Christen om profeet te wees. Jou boodskap moet wees: By die Here alleen is daar hoop. Kom ons bekeer ons van ‘n sondige lewenstyl. Kom ons hou op om oplossings by ander gode te soek. Laat ons God weer as koning en heerser oor alles erken en eer. Ja, by Hom alleen is daar hoop – Hy is die almagtige wat alles stuur na die doel wat Hy bepaal het. Verlossing vir gelowiges, wat sy wil soek. Straf vir ongelowiges, wat hulle eie kop bly volg en sy gesag verwerp.

Dr Callie Opperman

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css