Die Weg

 

My lewe is in helpende hande

"In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my". Psalm 18:7

Ons het hulp nodig om kragtig teen alle gevare en alle vyande te stry. In onsself is ons hulpeloos om dodelike bedreigings die hoof te bied. Hiervan getuig Psalm 18 waar Dawid aan die mag van talle vyande en die mag van Saul gedink het. Die bedreiginge was dodelik: "... strome van onheil het my verskrik ... strikke van die dood het my bedreig" (vs 5, 6). Sonder helpende hande het Dawid weerloos in sy stryd gestaan.

In sy nood het Dawid na God om hulp geroep. Biddend het hy uiting gegee aan sy onwrikbare vertroue in God as sy Redder. God het sy gebed in sy paleis verhoor en die oorwinning geskenk.

In Psalm 18 bely Dawid in die beeld van 'n hand (vs 17) en 'n regterhand (vs 36) dat God hom gered en in sy stryd versterk het. God het die magtige vyand met skrikwekkende natuurrampe getref. Die regterhand van God, wat bo alle menslike mag uitgaan, het hom versterk en gehelp om die stramste boog te span.

Die lewe is vol stryd en bedreiginge op alle vlakke. Aan gevare en vyande, bedreiginge en verskrikkinge is ons oral blootgestel. Ons kan hiervoor nie wegvlug nie.

In die gesindheid van 'n hulpelose wat nie alleen die stryd kan stry nie, staan ek nie hulpeloos in die stryd nie. Ek is met die lewende God deur Christus as my Sterkte, my Rots, my Skuilplek en my Redder verbind. In vertrouensvolle oorgawe aan Hom, is my lewe in die helpende hande van Hom wat my versterk. U sy die eer en roem en krag!

Ds EJ Tiemensma

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css