Die Weg

 

Die mens en sy natuur

"In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer".  Genesis 3:19

Daar was seker nog nooit 'n tyd waarin ons meer intensief besig was met die probleem van die menslike wese as juis nou nie. En daar was ook nog nooit soveel wetenskaplike en tegniese hulpmiddels om ons te help in ons navorsing oor die mens nie. Tog moes 'n geleerde met 'n sug sê: “Hoe meer ons van die natuur te wete kom, hoe 'n groter probleem word die mens.” As ons alles sou weet wat die wetenskap oor die mens nagevors en ontdek het, sou ons meer tegniese en wetenskaplike besonderhede oor die mens hê as wat die Bybel ons ooit kan onthul. Maar die Bybel openbaar aan ons geheimenisse wat die wetenskap nie kan doen nie. Die vraag waarvandaan ons kom en waarheen ons gaan, kan net beantwoord word deur Hom wat ons geskape het. Wie kan ons beter inlig oor die maaksel as die Maker self?

Wat die probleem “die mens” betref, is daar dus geen dieper en omvangryker wysheid as dié uit God se Woord nie. In tye waarin die wysbegeerte of die wetenskap belangrike aspekte van die mens ignoreer of selfs ontken, bly God se Woord die getroue rigsnoer.

Die Bybel verander nie saam met die modegrille wat ook op wetenskaplike gebied voorkom nie. As dit bv. die neiging is om die mens eensydig as gees te verklaar, dan sê die Bybel heel nugter: die mens is óók stof, óók liggaam. En as 'n ander modegril in die wetenskap die mens wil degradeer tot net stof, dan sê die ewige Woord: die mens is óók meer as stof: hy is ook siel, gees. God se Woord bejeën elke aspek van ons menswees ernstig omdat God met elke faset van ons menswees 'n heel besondere doel het.

Inderdaad is die mens 'n stuk van die natuur. Hy het deel aan die natuur en is onderworpe aan natuurgebeure. Al het ons ook 'n wonderlike wil en die gawe van wysheid, beteken dit nog glad nie dat ons nie onderworpe is aan die wet van swaartekrag nie. Ons val net soos 'n klip, al wil ons ook hoe graag vanself opstyg. God het self gesê: “Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”

Hierdeur het Hy beslis dat ons natuurwesens is. Ons moet die natuurwette wat God daargestel het, gehoorsaam. Niemand kan straffeloos hierdie natuursituasie waarin ons ons bevind, verontagsaam nie. Elkeen wat die stoflike aspek van sy bestaan verag, verag sy Skepper!

Jesus red nie net siele nie, Hy red mense, ook ons liggame. Vandaar Sy intense belangstelling in die mens se liggaamlike nood. Daarom staan of val die ganse evangelie ook met die opstanding uit die dode. Dit is vir God nie genoeg as ons siele darem gered is nie. Ons is siel en liggaam - Sy maaksel.

Ds J Overduin ( Venster op die lewe)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css