Die Weg

 

Die kreet van die benoude

"Soos ‘n swaweltjie of kraanvoël, so het ek gepiep; ek het gekir soos ‘n duif; my oë het dof gekyk na bo: HERE, ek is benoud, wees U my Borg!"  Jesaja 38:14 OAV

Hierdie gebed is so onbepaald dat dit op enige geval van nood van toepassing kan wees. Maar tog is dit ook tot oorlopens toe vol geloof dat God alle verantwoordelikheid op Hom sal neem.

Is jy benoud as gevolg van 'n gevoel van mislukking, van versoeking, van jou bewustheid van sonde? Of voel jy bedruk deur armoede, of skuld, of vrees vir werkloosheid, of al die moeite wat jy moet doen om 'n betrekking te vind? Of teleurgesteld deur onmin in die huis of daarbuite? Of beproef en belas met swak gesondheid en die donkere vooruitsig van herstel?

Al hierdie gevalle van benoudheid word in hierdie smeekbede ingesluit en jy kan dit maar gerus aan jou getroue Skepper oorgegee in die versekering dat Hy net so gewillig is as wat Hy magtig is om jóú Borg te wees. Nooit raak Hy mat van jou geroep nie. Die ewige arms is nooit moeg nie. Onse God sluimer en slaap nooit.

Wat kan ons verwag van 'n gebed wat so eenvoudig en tog so omvattend is? Ons sal God ken. “Wat sal ek spreek, aangesien Hy my dit beloof het en Hy self dit gedoen het?” (v. 15).

Hiskia was 'n godsdienstige man, hy het die tempeldiens onderhou, die innige vriendskap van Jesaja geniet, maar dit was nie in één van hierdie opsigte dat hy God van aangesig tot aangesig ontmoet het nie. Dit was net nadat hy sy gesig na die muur gedraai en sy siele-angs uitgestort het, dat hy God aangeraak het, Hom op 'n wonderlike nuwe wyse leer ken het, hoor spreek het en sien werk het. Slegs deur krankheid, eensaamheid en die neerdrukkende las van oorweldigende smart leer sommige mense eintlik eers om te lewe en ontdek hulle daardie onsienlike, maar werklike wêreld waar die gees voor God ontvou soos 'n bloeisel in die lente.

Neem vandag die hand van Jesus aan om jou in jou wankeling vas te hou. Kyk af in die kuil waaruit jy verlos is en kyk dan op na die troon van God waarheen Hy na Sy hemelvaart gevaar het, en roep Sy eie woorde in herinnering: “Sodat julle ook kan wees waar Ek is.” Vertrou Hom om die Borg van jou nietige lewetjie te wees!

GEBED: Ek smeek U, o my Vader, om my tot 'n eenvoudiger geloof, vol oorgawe en vertroue, te bring. Ja, gee dat ek meer sal vertrou as wat ek weet en meer sal glo as wat ek sien. En wanneer ek  in my binneste oorweldig is, lei U my na die rots wat hoër is as ek. Amen.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css