Die Weg

 

Vreeslik wonderbaar

“Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef”. Psalm 139:13

Die drang om te weet waar jy vandaan kom, het God in elke mens se hart weggelê. Hoe mooi praat die Skrif nie daaroor in Ps. 139 nie.

Dawid besing die alwetendheid van God, die alomteenwoordigheid van God wat jy nêrens kan ontvlug nie - maar dan ook die wonderlike vorming van die mens in die moederskoot: “ Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.” Oor hierdie wonderwerk begin Dawid dan God te prys en Sy lof te besing. Dít moet voorop staan as ons oor die wonder van geboorte praat: “ek loof U, Here”. Dan is ons ver verwyder van verkeerde gedagtes en onkuise voorstelle. Hoe maklik word daaroor met 'n skalkse glimlag gepraat, onkuise sinspelinge bevlek ons gedagtes daaroor. God se Woord gaan reguit daarteen in en sê: “Loof God oor jou ontstaan”.

Het jy al ooit gaan kniel as jy oor hierdie dinge nadink of praat? God se skeppingswerk in die geboorte is 'n wonder. Daarvan sê Dawid: “Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is”. Waarom die woordjie “vreeslik” daarin? So staan dit in die Hebreeus daar. Soos ons sou sê: “iets is vreeslik mooi” - só spontaan wel dit op uit Dawid se siel, asof hy geen woord kan vind om sy wonderlike verbasing uit te druk nie. So is ons vorming in die moederskoot: dit is vreeslik wonderbaar, ontsaglik heerlik. My geboorte is 'n wonderlike wonder.

Gaan lees verder hierdie pragtige psalm. “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.” Moet nooit met besoedelde gedagtes oor hierdie dinge nadink nie. Dank God dat jy Sy Woord besit, die beste voorligting oor die vraag na die geboorte.

Ds S Wouters (Dagfinale)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css