Die Weg

 

Neem mekaar aan soos Christus

"Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien". Romeine 14:17-19 (OAV)

"Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God".  Romeine 15:7 (OAV)

Hoe hanteer jy 'n verskilpunt met 'n medegelowige? Is jy 'n elmboog wat ander uit die pad stamp met jou argument en standpunte? “Ek is reg, jy is verkeerd. Basta!” Of is jy 'n skouer wat saamdra aan 'n ander se laste? Is jy 'n breker of bouer van die Koninkryk van God?

Romeine 14 en 15 vertel dat daar verskilpunte tussen die nie-Joodse Christene (die sogenaamde sterkes in die geloof) en die Joodse Christene (die swakkes) oor eetgewoontes en feesdae was. Die Here se Woord sê vir ons dat wanneer daar verskilpunte tussen gelowiges is, moet ons op so 'n manier met mekaar debatteer dat ons mekaar nie wegstoot nie, maar juis nadertrek. Die gevolge van 'n selfsugtige veroordeling is dat die saak van Christus skade ly en dat 'n skewe beeld van die evangelie geskep word (14:16,20).

Onthou: dit gaan nie om jou koninkryk nie, maar om God s'n! Niemand leef of sterf vir homself nie, maar ons leef of sterf tot eer van die Here. “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here” (14:8). Dit is waarvoor Christus aarde toe gekom het. Dit gaan oor die koninkryk van God. En dit handel oor “geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees” (14:17). “Geregtigheid” is dat die straf op die sonde betaal is; en versoening gedoen is. “Vrede” is dat die vyandskap tussen God en die sondige mens opgehef is. “Blydskap” is vreugde wat deur die Heilige Gees weer in ons harte kom.

Daarom moet die sterkes die swakkes liewer dra deur sy skouer onder die swakke in te stoot (15:1). Dit dien tot gesamentlike opbou! Christus het nie aan Homself gedink toe Hy ons met God versoen het nie. Daarom moet ons ook mekaar aanneem, soos Christus ons aangeneem het (15:7).

Hoe moet ons mekaar dra en aanneem? Ooreenkomstig die wil van Christus (15:5), tot heerlikheid van God (15:7). Dan kom ons by die einddoel van God se Koninkryk uit, naamlik dat alle volke God sal prys! (15:9-13).

Ds AH Stavast

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css