Die Weg

 

Die vreugde van diens

"As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word".  Johannes 15:10-11 (OAV)

Die aand net voor die worsteling in Getsémané en voor die kruisiging die volgende dag, het die Here Jesus dit gesê. Hoe kon daar by Hom selfs 'n gedagte aan blydskap gewees het? Let op met hoeveel vertroue Hy daarvan praat — blywende, inwonende, voortdurende blydskap! Hoe kon Hy in so 'n oomblik aan blydskap dink? Op dié vraag is daar net een moontlike antwoord. Hy wis dat Hy deur Sy hoogste offer 'n borrelende fontein van blydskap vir alle toekomstige geslagte daargestel het.

Hierdie blydskap was kenmerkend van Sy hele bediening.  Hoe kon dit ook anders? Hy het voortdurend ander bedien en het Sy Vader se liefdevolle wil vir die mensdom uitgevoer. Hoe baie keer het Hy nie gesê: “hou goeie moed”—of Hy nou ook pyn en siekte genees het of die vergifnis van sondes geskenk het nie. Hierdie oproep tot blydskap, en tot groot blydskap, jubel deur die Nuwe Testament!

‘n Lewe van selfopoffering.

Ons blydskap, soos dié van Christus, bestaan in selfopoffering. Ons deel aan ander die blydskap en liefde mee waarmee Hy ons hart vervul; en wanneer dit gebeur, word ons self eindeloos gelukkig. Laat hierdie gedagtes vandag in ons posvat. God is liefde, en daardie liefde kan nie afgesonderd staan nie.

Laat ons dag na dag in Hom bly, met ons hart oop om Sy instromende liefde te ontvang. Of ons nou moeg is, in die gevangenes verkeer, of gebroke is.  Ons vrede en vryheid kan ons net van Hom ontvang. Ons moet dit egter nie net vir onsself hou nie, maar ook aan ander oordra. Die liefde en genade van Christus is altyd in dade van diensbaarheid uitgedruk. Hy was nie tevrede om net woorde van bemoediging uit te spreek nie, maar het op so 'n wyse gedien dat vreugde en blydskap die direkte gevolg daarvan was.

Dit moet by ons ook nie net 'n geval van goeie wense wees nie, maar van goeie dade — al is dit net om 'n las te verlig, of die verdwaalde uit te lei, of die een of ander eensame, wanhopige siel te bemoedig. In al sulke dade van diensbaarheid gee ons die Heiland geleentheid om Homself deur ons uit te druk” en ons blydskap volkome te maak.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css