Die Weg

 

Almal in die geloof

En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gídeon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop .. “ Hebreërs 11:32-33.

Geloof is die skakel wat ons siel met God verbind. Dit is die vermoë om in gemeenskap te tree met Sy ewige liefde en krag. Dit stel ons in staat om ons roeping te vervul met God wat in ons en met ons is. Geloof is die oop deur en venster tot God. In geloof gaan ons hart uit na God in 'n kinderlike afhanklikheid en God kom binne om ons te versterk met Sy goddelike bystand.

As ons in die lewe op iemand vertrou, neem ons van hom alles wat hy kan bied. In ons geestelike lewe put ons geloof uit die bronne en middele van God, waardeur ons lewe gevolglik tot oneindig hoër dinge in staat is.

Kennis is ook geen voorvereiste vir geloof nie. Ons sien hoe Gideon, Barak, Simson en Jefta se werk grootliks voortgevloei het uit hulle geloof. Menslike bedelings kom en gaan en kennis vermeerder, maar die aard van geloof bly altyd dieselfde - in die eenvoudige vrou wat die soom van Christus se kleed aangeraak het, óf in Johannes, die geliefde apostel, wat 'n jarelange onderrig in die skool van Christus geniet het.

Die gevolge van geloof is baie verskillend. In sommige mense bring dit heldedade te voorskyn gedurende die oorlogstryd. In ander weer die berusting gedurende pyn en lyding. Op een plek wend dit die skerpte van die swaard af en op ‘n ander sluit dit weer die bekke van die leeus.

Ons weet hoe elektriese krag op verskillende maniere toegepas kan word. Op die een plek word dit gebruik om lig te verskaf, op ‘n ander om ‘n motor aan te dryf en op nog ‘n ander plek om radio-golwe om die aarde te stuur. So gee geloof toegang tot die krag van God vir enige doel binne die bestek van ons lewenstaak, of dit nou aktief is of passief. (Vgl. v. 32-34, 35-39.)

God leef saam met almal wat op Hom vertrou. In die uur van nood sal Hy ons nooit verlaat nie. Sy antwoord vind weerklank in ons gebede. Sodra ‘n skakelaar gedruk word, ontstaan daar ‘n verbinding en die elektriese krag tree onmiddellik in werking. So beantwoord God die geloof.

FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css