Die Weg

 

Wat is godsdiens?

“Maar Jesus sê: Is julle dan ook nog sonder verstand?” Matt 15:16

In hierdie hoofstuk van Matteus leer die Here Jesus dat ware godsdiens bepaald nie net 'n saak van eet en drink of uiterlike seremonie is nie. Dit is eerder die ingesteldheid van die hart. Ons moet voortdurend ons lewenskrag vir ons werk en diens aan ander, uit Christus put.

Die Here Jesus het self nie die uiterlike nalewing van die godsdiens nagelaat nie. Hy het vir ons 'n besliste voorbeeld gestel met Sy bywoning van die sinagoge- en die tempeldienste, met die nagte wat Hy in gebed deurgebring het, met Sy herhaaldelike verwysings na die Heilige Skrif. Dít was die uiterlike en natuurlike uitdrukking van Sy ononderbroke gemeenskap met Sy Vader.

Menslike liefde lê in die verborge drang en strewe van die hart. En dit is hierdie drang en strewe wat tot sigbare uitdrukking moet kom!

Die volgende is miskien die twee grootste omskrywings van suiwere godsdiens. Die eerste is uit die Ou Testament: “Om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God” (Miga 6:8). Die tweede kom uit die Nuwe Testament: “Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en homself vlekkeloos te bewaar van die wêreld.” (Judas 1:27). Om hieraan te voldoen, het ons egter die hulp van die Heilige Gees nodig.

Om waarlik godsdienstig te wees, is binne die bereik en bestek van ons almal. Ons moet egter Jesus Christus navolg in wat Hy gedoen het, om ons tot God te bring.

In Hom is daar volkome vergifnis vir ons hele verlede en oneindige hulp en genade vir die toekoms. Hy is gewillig om ons Borg, Vriend en Helper te wees. Deur Hom kan ons deelgenote word van die goddelike natuur en die verdorwenheid ontvlug wat deur die wêreld se begeerlikhede op ons weg geplaas word.

GEBED : Gee aan my, genadige Here, dat ek hierdie gees van die vreemdelingskap sal besit, dat ek in die wêreld en nie van die wêreld sal wees nie. Skenk my U genade om my te onthou van vleeslike begeertes wat 'n stryd voer teen die gees. Laat ek altyd my hemelse roeping waardig bly. Amen.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css