Die Weg

 

Wat Christus omtrent vertroue geleer het

Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het”. Matteus 6:31-32 (OAV)

Laat ons God vertrou om vir ons te sorg. Dis soos Jesus geleef het. Hy wou nie eens klippe in brood verander nie, ook nie eet voor Sy Vader Hom gesê en die engele gestuur het om Hom te bedien nie. Hy praat diep uit Sy hart wanneer Hy vra dat ons op ons Vader moet vertrou.

Dit is beter om God te vertrou as om skatte te versamel. Die mot en roes verniel, diewe steel, alle aardse dinge is verganklik en onseker. Hoe baie mense het nie hul spaargeld in aandele, banke en maatskappye belê en die laaste sent verloor nie! Daarteenoor het ander wat nie kon spaar nie en geleef het om hul medemens tot hulp te wees, ondervind dat God vir hulle voorsien en hulle selfs tot in hul gryse ouderdom gedra het.

Vertroue op God gee ons 'n heldere blik en uitsig. Wanneer ons aan die eenkant dink om die Here se werk in die wêreld te doen, en aan die ander kant om ons self te verryk, verkeer ons in die toestand waar ons oë nie in dieselfde rigting kyk nie. Ons is innerlik skeel. Ons probeer twee here dien en gevolglik is ons oordeel verdraaid.

Wie het dit nie al ondervind nie? Jy het probeer om die wil van God te leer ken of jou lewe in die regte perspektief te sien. Telkemale is jou opvatting van plig vertroebel deur die gedagte dat as jy 'n besluit in 'n sekere rigting sou neem, dit jou eie belange in 'n ander rigting in die wiele sou ry. Jou fokus was versteur en jy het in die duisternis gewandel.

Wanneer jy egter só opgaan in die belange van God dat jy onverskillig teenoor jou eie gewin staan, word alles helder en duidelik en dan laat jy al die gevolge aan Sy sorg oor. “Sorg vir my sake,” het koningin Elizabeth I aan een van haar ambassadeurs gesê, “en ek sal vir joue sorg.”

Ons moenie reken dat God suinig en inhalig ten opsigte van Sy gawes is nie. Hy gee vis sowel as brood wanneer Hy die skare voed, kleure sowel as blare wanneer Hy die blomme klee. Jy is in Sy familie opgeneem en mag Hom “Abba, Vader” noem. Hierdie genadedaad van Hom openbaar tog seker 'n besondere liefde van Sy kant. Sou Hy soveel sorg vir die geestelike hê en nie vir die liggaamlike nie?

Die goddelose kan hom bekommer oor sy daaglikse brood, maar 'n kind van die Here kan daarvan seker wees dat daar in al sy behoeftes voorsien sal word.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css