Die Weg

 

Die Here se verbond met die mens

"want nadat Hy tevore gesê het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie". Hebreërs 10:16-17

As ons die Bybel goed lees dan is dit duidelik dat daar geen verbond tussen mense kan bestaan nie. Daar is wel ooreenkomste en verdrae wat gesluit word, ondernemings en beloftes wat gegee word en skikkings wat bewerkstellig word. Ons lees al vroeg in die Bybel van ooreenkomste tussen mense. Een koning het met ‘n ander koning op ‘n gelyke vlak onderhandel om mekaar te help en by te staan as ‘n vyandige volk teen hulle oorlog sou maak.

In die Bybel word aan ons vertel hoe die konings in die Ou Testamentiese tyd hierdie ooreenkomste gemaak en verbreek het. ‘n Sterker koning het gewoonlik eise aan ‘n swakker koning begin stel. Dit het dan ingehou dat die swakker koning verplig was om allerhande belastings aan die sterker een te betaal. Soms totaal en al bo die vermoë van die swakkere.

Kyk ons na die "ooreenkoms" tussen die Here en die Israeliete, is dit duidelik dat dit totaal anders was as menslike ooreenkomste. Dít wat tussen die Here en sy volk bestaan, word daarom in die Bybel as 'n "Verbond” aangedui.

In hierdie verbond is daar geen sprake dat die mens iets het om aan die Here te bied nie, In die Verbond van die Here met die mens is dit opmerklik dat Hy die handelende God is. Hy is die Een wat na mense uitreik. Dit is mense wat niks kan doen, gee of eis nie.

Hy onderneem om uit genade, sonder enige verdienste of teenprestasie, vir sy volk 'n God te wees. Hy onderneem om hulle te beskerm en te bewaar.

Hy verwag egter volle gehoorsaamheid aan sy verbondsbepalings. Sy volk weet dat hulle dit egter nie kan doen nie. Daarom bied die Here sy Seun, Jesus Christus, vir ons as ons Redder en Bevryder. Elke gelowige kan maar net die onverdiende genade van die Here omhels. Wetende dat die Here nooit sy verbond sal verbreek nie. Hy sal getrou bly, al word ons ontrou. Hy sal getrou bly al word ons omstandighede hoe moeilik. Mag jy gekoester lewe in die veiligheid van ons getroue Verbondsgod wat sy eniggebore Seun vir ons gegee het tot volkome versoening van al ons sondes.

Ds Paul van den Berg

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css