Die Weg

 

Wanneer jou hoop vervaag, fokus dan op die Here

"Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here". (Klaagliedere 3:18)
"Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom". (Klaagliedere 3:24)

Lyding is nie vreemd aan die mens se lewe nie. Daarom moet dit jou nie verras as dit oor jou pad kom nie. Die klaaglieddigter het gely vanweë verskillende redes: siekte en tronkstraf maak die lewe ondraaglik, soms word hy soos ‘n dier gejag, ander kere deur ‘n dodelike pyl getref, hy gaan ook spot en vernedering deur. 

Opvallend dat hierdie lyding nie aan die “noodlot” toegeskryf word nie, maar hy beleef: “Die Here het my met sy toorn geslaan” (3:1). Dit laat hom in donker dieptes verval. Dit voel asof sy gebede nie gehoor word nie, asof God hom verstoot, soos wanneer daar geen hoop meer is nie. Hy het ervaar dat sy lewe daarmee heen is.

Maar dan verander sy lied van wanhoop na hoop. Hoe op aarde is dit moontlik?

Die Heilige Gees lei die digter om ‘n antwoord op tergende vrae te gee. Vrae wat jou en my elke dag konfronteer. Dinge, omstandighede, mense, wat lyding veroorsaak. Die redes daarvoor is nie altyd duidelik nie.

Is daar hoop in tye van wanhoop?

Ja, wanneer
... ek onthou dat God soewerein is, mag het oor alles en almal, en sy wil kan en mag laat geskied
... ek onthou dat God se almag bo die slegste omstandighede en diepste lyding uittroon
... ek onthou dat die Here my lewe is, dat Hy in sy liefde uitkoms gee, selfs uit die haglikste omstandighede
... ek onthou dat die hemelse Vader getrou is aan sy beloftes
... ek onthou dat die lyding wat ons nou deurmaak ‘n stoffie in die skaal is teenoor die groot gewig van die heerlikheid wat Hy beloof.

Vir die kind van God is daar hoop, omdat ons seker is waarvoor Jesus gely het – vir ons sondeskuld die doodstraf deurgemaak. Maar ook omdat ons seker is dat daar op Jesus se lyding die heerlikheid van die hemelse troon gewag het.

Daarom weet ons en kan ons vol hoop daarna uitsien: Die nuwe lewe in Jesus Christus kan deur geen lyding van ons weggeneem word nie.

As wanhoop toeslaan vanweë omstandighede, fokus op jou Here!

Dr Callie Opperman

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css