Die Weg

 

Om 'n Christen te wees

Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou”. 2 Kor 5:17-18 NAV

Die ware Christenskap verskil soms van dit wat ons in die samelewing sien en wat as “Christelik” bekend staan. Het die moderne siening van geregtigheid, sekere vorme van godsdiensoefening, en die gawes en dade van mense wat baie min of bykans niks kos nie, werklik enigiets met Christenskap te doen?

Christenskap is om 'n navolger van Christus te wees. In sy diepste betekenis is dit ‘n saak van selfopoffering, selfs tot die dood toe.

As Christenskap iets vir ons beteken, dan moet ons onsself verloën as die middelpunt van ons lewe en moet ons gewillig wees om onsself vir ander te offer.

Die wêreld is vasgevang in die gees van selfsug wat uiteindelik tot sy eie selfvernietiging sal lei. Teenoor die vernietigende effek van selfsug staan die opbouende krag van dáárdie opofferende liefde wat homself deur bloed en trane heen, ja selfs tot die dood toe, gee.

Die opregte Christen se woorde en dade moet inhoud gee aan die evangelie dat Christus vir ons gesterf het en weer opgewek is (2 Kor 5:14 - 15). Ons leef nie net vir die mensdom, (volgens die humanistiese siening) nie, maar ook vir Christus. Omdat ons dan vir Hom lewe, sal Hy vir ons die krag gee om die stampe en stote van hierdie lewe te kan hanteer. Wat vir ons ongelyk voorkom sal gelyk word, en ons sal besef dat ons vir die hele menslike geslag lewe vir wie Hy gesterwe het.

As ons volgens hierdie wet lewe, sal ons noodwendig nuwe skepsele word. Dan lewe ons nou al in die gloed van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan kry die gewone dinge in ons omgewing 'n nuwe kleur. Dit is dan nie die omgewing wat verander het nie, maar ons wat verander het. Ons het verander van die selfsugtige na die geestelike, van die ou lewe van sonde na die nuwe lewe waarvan die middelpunt die verheerlikte Verlosser is.

John Bunyan gee in sy boek, Grace Abounding, uitdrukking aan die wonderlike verandering wat daar oor die skepping en die hele mense-bestaan kom sodra die hart vol word van die liefde van God.

Laat ons let op die beklemtoning in vers 18. God was in Christus toe Hy die las van die wêreldsonde aan die kruis gedra het, en ons is deur Sy genade daartoe gebring om Hom te ken en lief te hê. Ook is dit God wat ons die reg verleen het om die boodskap van genade en vergifnis uit te dra aan almal binne ons bereik: “..... en aan ons die bediening van die versoening toevertrou” (2 Kor 5:18). Dit wil sê, die bediening is aan my en jou toevertrou. Dit is nou ons plig, ons voorreg, om die wêreld in te gaan, ons harte gevul met die liefde van Christus, en manne, vroue en kinders te vertel dat dit 'n wêreld is wat gered is en dat God op hulle wag om Sy liefde en genade aan te neem.

Dit is die boodskap van die Christendom.

FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css