Die Weg

 

Leer om op God te wag

“Veertig jaar later het ‘n engel eendag in die woestyn by Sinaiberg in die vlamme van ‘n brandende doringbos aan Moses verskyn. ..... ‘Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob.’ Moses het gebewe en dit nie gewaag om te kyk nie. .......Die mishandeling van my volk in Egipte het Ek gesien, en hulle gekerm het Ek gehoor. Daarom het Ek gekom om hulle te red. Kom nou nader; Ek wil jou na Egipte toe stuur.’ “Hand 7:30, 32,34.

Moses was voortbestem vir ‘n groot opdrag, maar hy moes  lank wag daarvoor. Veertig jaar om presies te wees. Dit was die tyd waarin God Hom vir sy groot taak voorberei het. 

Wanneer ons in beproewing verkeer mag dit soms vir ons voorkom of God ons laat wag. Maar in daardie tyd is Hy besig om ons te vorm vir ‘n toekoms wat Hy vir ons voortbestem het. Ook Jesus moes dertig jaar wag voordat Hy met Sy verlossingswerk kon begin.

God se tyd is nie ons tyd nie. Hy is nooit haastig nie en Hy bring jare deur met iemand wat Hy vir ‘n besondere diens wil gebruik. Vir Hom is die jare van voorbereiding nie te lank of te vermoeiend nie.

Tyd is dikwels die ergste deel van lyding. ‘n Kort tyd van kwelling of angs kan maklik hanteer word, maar wanneer smart en droefheid deur lang, sieldodende jare voortsloer, dan verloor die hart sy krag. Sonder die genade van God sal ons dan wegsink in die put van vertwyfeling en wanhoop. Maar God moet dikwels sy Woord in die diepte van ons wese inbrand. “En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer” (Maleagi 3:3), maar Hy weet hoe lank dit moet duur. Soos ‘n ware goudsmid sal Hy die vuur stop wanneer Hy Sy beeld in die gloeiende metaal sien. Ons mag dalk nie nou sien hoe die plan van God, wat Hy in Sy hand hou, vorm begin aanneem nie. Dit mag nog vir ons ‘n lang tyd verborge bly. Maar glo dit dat Hy op die troon sit en met kalmte die uur afwag wanneer ons in ootmoedige vervoering sal sê “alles het ten goede meegewerk” (Rom 8:28).

Josef het self ‘n lang beproewing deurstaan. Laat ons soos Josef sorgvuldig al die lesse in die skool van beproewing leer terwyl ons met spanning wag op die uur van ons verlossing. Daar is ‘n doel met elke lewensles en ons bevryding sal kom wanneer ons gereed is daarvoor. Ons sal uitvind dat wanneer God ons tot ‘n hoër diens oproep, ons dit nie sou kon doen sonder dit wat ons geleer het gedurende die tyd van ons beproewing nie. God onderrig ons vir die toekoms, en wanneer Sy bestemde tyd aangebreek het, sal niks ons meer kan keer om dit uit te voer waarvoor Hy ons geroep het nie. Moenie die dag van môre uit God se hand probeer gryp nie.

Gee God die tyd om met jou te praat en Sy wil aan jou te openbaar. Hy is nooit te vroeg of te laat nie. Leer om geduldig op Hom te wag.

DW

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css