Die Weg

 

Om met God te worstel

"Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tot dagbreek". Genesis 32:24 OAV

God het meer met Jakob geworstel as wat Jakob met God geworstel het. Dit was God self wat met Jakob gestoei het en Jakob se ou natuur uit hom uitgepers het.  “En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom” (Gen 32:25). Maar toe Jakob val, val hy in die arms van God, en hy hou daaraan vas totdat hy die seën ontvang. Hy kry ‘n nuwe naam en daarmee ‘n nuwe lewe. Hy is nou nie meer Jakob (die bedrieër) nie, maar Israel (met God geworstel). “Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin”. (Gen 32:28).

Hier sien ons die groot transformasie in die lewe van ‘n mens. Uit die voorafgaande geskiedenis weet ons hoe Jakob sy naam, wat bedrieër beteken, gestand gedoen het.  Hoeveel keer het hy nie ander bedrieg nie. Maar nou het alles verander. Hy het in sy worsteling met God homself oorwin. Hy het sy ou natuur afgelê. Maar hy het vir ewig ‘n litteken van sy worsteling met God behou, “en hy was mank aan sy heup” (Gen 32:31).

Is ons nie ook maar soos Jakob wat onsself aan die idees en beskouings van die wêreld onderwerp nie? Ons moet mos soveel gewin uit die lewe haal as wat ons kan! Maar dan gryp God self in ons lewens in. Vir elkeen van ons is daar ‘n krisisuur wanneer al ons eie middele faal en ons in vrees vir die wêreld lewe. Ons omstandighede word moeilik en ons word tot die uiterste beproef. Ons worstel geestelik met onsself, met die mense om ons, selfs die Kerk,  en met God.  Maar sien ons daarin die hand van God raak? Sien ons ook daarin raak dat God met óns worstel, en dat Hy vir ons ‘n nuwe lewe wil gee? Is ons dan bereid om die pad enduit met God te loop en te vra na Sy wil? Is ons bereid om afstand te doen van ons ou lewe, ons eie wysheid, eie krag en selfgeregtigheid en ons hoop op God alleen te vestig, of keer ons ons rug op Hom?

In ons worsteling met God kan ons onsself en die wêreld oorwin.  Dan kan ons weer lewe in God se seën,  al dra ons soms ons eie littekens van ons worsteling met Hom.  Maar hierdie littekens word dan eretekens wat sê: ons het oorwin!  En God self sê:  “Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees” Openb 21:7.

dw
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css