Die Weg

 

Christus is alles

Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig”. Hand 20:24 NAV

Ons lees in 2 Samuel 5:17 dat die oomblik toe Dawid in Hebron as koning gesalf is, die Filistyne teen hom opgetrek het. Wanneer ons iets van die Here ontvang wat Sy Naam waardig is, dan sal die duiwel daar wees om ons op te soek.

Wanneer die vyand teen ons opstaan as ons in die diens van God staan, moet ons dit aanvaar as ‘n teken van ons saligheid. Dan kan ons ‘n dubbele seën op ons arbeid verwag as ons in die geloof daarmee voortgaan. Dan kan ons eendag vind dat ook Satan vir ons tot ‘n seën kan wees, al is dit nie noodwendig in hierdie lewe nie.

Verdrukking en swaarkry is die pad na oorwinning. Die geskiedenis leer ons dat alle groot dinge deur verdrukking en swaarkry tot stand gekom het. Daar is ‘n Engelse uitdrukking :”crowns are cast in crucibles”, dit is, “krone word in ‘n smeltkroes gevorm”. Die Here Jesus het self ook gesê: "As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle”. Joh 15:18-19. Maar Hy sê ook: “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin." Joh 16:33.

Die lewens van die apostels en die kerkhervormers is gekenmerk deur vervolging, verdrukking en selfs wreedaardige dood. Dit is die verhaal van Paulus, Petrus, Antipas van Pergamus, Polikarpus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Bunyan, Thomas Cranmer, Patrick Hamilton, John Knox en vele ander. Dit is die verhaal van die Bartholomeüsnag en die Franse Hugenote. ‘n Groot skare van mense wat hulle geloof in Christus en die Woord van God bó die wêreld verkies het, wat bereid was om hulle eie lewens ter wille van die eer van Christus op te offer.  Maar dit het tot gevolg gehad dat die Woord van God in sy suiwere vorm oor die hele wêreld verkondig kon word.

Hierdie mense het geglo dat Christus alles is. Dat Hy alleen, deur Sy kruisiging, vir ons verlossing verantwoordelik is. Dat, in die redding van sondaars, in hul regverdigmaking en heiligmaking, in die opbou van die Kerk (die Liggaam van Christus – Kol 1:24), in die versorging van ander, ja, in ons totale menswees, Christus alles is.

Laat dit ook ons leuse word: “Christus is alles”. Laat dit ons geloof versterk. Laat dit ons verseker van Sy liefde en ons toegang tot die Vader. Laat dit ons die krag gee vir ons daaglikse werk.  Laat ons dan juig: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Filippense 4:13 OAV), selfs deur die verdrukking van hierdie wêreld heen!

dw
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css