Die Weg

 

Tot eer van God

Laat alles van asem het, die Here loof! Halleluja”.  Psalm 150:6.

Ken u die bekende Protestantse uitdrukking: Soli Deo Gloria? Aan God alleen die eer! Dit vorm die slot van menige godsdienstige toespraak en geskrif. Maar, raak dit nie, net soos baie van ons Christelike woorde, dikwels 'n leë kreet nie? Moet ons dit nie weer met nuwe gevoel, op 'n ander manier leer sê nie?

Dit is so 'n belangrike woord: ons doen alles tot eer van God. Soos Paulus in 1 Kor. 10 : 31 beveel: “Of julle dan . . . enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God”; of in Kol. 3 : 23: “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.” In Kol. 3 gaan dit om die slawediens waarin jy maklik tot uiterlike diensbaarheid kon verval. Maar die Christen-slaaf kan sy werk met toewyding en vrede doen, ja, selfs in liefde omdat hy weet dat hy ten slotte in die diens van die Here staan.

In ons samelewing kry ons ook te doen met 'n bestuurder, of werkgewer wat onredelik is, of 'n publieke mening wat onregverdig is. Dis nie maklik nie, maar ons kan dit verdra - omdat ons as Christen leef en vir ons God werk. Die heel belangrikste is dan die vraag of ons werk vir Hom van nut is. En hoe 'n sagte Meester is Hy nie! Ons mag Hom dien, en Hy vra nooit te veel nie. Sy juk is sag. “Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom . . . Hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien”(Luk.l2:37).

Ons leef tot eer van God. Dit beteken dat ons lewe mag uitmond in 'n vreugde, 'n lof wat die hemele vul, wat nie gedwonge is nie, maar spontaan. In 'n applous wat nie wegsterf nie.

Ons applous elke dag is ons antwoord op Sy wonderlike liefde. Soli Deo Gloria. Dit is die hoogtepunt van die kultuur van my lewe en van die wêreld.

Dr B Rietveld (Dagfinale)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css