Die Weg

 

Alles draai om God in sy Kerk!

"Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde". Psalm 100:3

Dat ons aan God behoort, gee rede om te juig. Psalm 100 lei ons op daardie pad van lofprysing. “Dien die Here met blydskap!”. En die rede? Hy het ons gemaak en ons is Syne!

Op ‘n besondere manier kon die ou Israel daaroor sing. Hulle het die groei van die volk uit die onvrugbare Abraham en Sara geken, met een seun Isak. Sy seun Jakob (bedrieër) se naam word by die Jabbokdrif na Israel verander. Uit hom word twaalf seuns gebore, waarvan Josef die dromer in Egipte beland – gehaat deur sy broers. Maar God beskik dat die nageslag van Abraham, Isak en Jakob in die vreemde land groei tot ‘n magtige nasie. Hy verlos hulle na 300 jaar uit Egipte en skenk Kanaän as woonplek. “Hy het ons gemaak en ons is syne!” kon Israel sing.

Die nuwe Israel, dit is die gelowiges in Jesus Christus, kan egter saam sing. Hy het as Verlosser gekom. Hy verkondig: Ek is die goeie Herder. Niemand kan dié wat in My glo uit die Vader se hand ruk nie. Ek sal altyd met julle wees. My Gees sal in julle woon. Sy apostels word uitgestuur na alle volke, nasies en tale en verkondig: Elkeen wat in Jesus Christus glo, is erfgename van die beloftes aan Abraham (Gal 3:29). ‘n Innige band tussen God en mense, sy mense, sy kerk op aarde.

Besef ons dit nog? Maak ons nie soms of die kerk óns eiendom is nie? Neig ons nie in hoogmoed om God in ons diens te gebruik om óns wil te volvoer nie? Die geskiedenis van die Kerk van Christus is bevlek met verwaandheid van kerkmense, wat optree asof die kerk aan hulle behoort. Selfs vandag nog! Mense vergeet so maklik dat die kerk God se eiendom is.

31 Oktober is ‘n belangrike onthoudag in die geskiedenis van die kerk. Die saad van die reformasie is 500 jaar gelede gesaai en God het laat groei. Daarom onthou ons op hierdie dag dat Christus die Hoof van sy Kerk is, dat Hy die enigste Verlosser is, dat sy Woord sentraal staan, dat redding deur geloof alleen moontlik is, dat sy genade vir ons genoeg is.

In die woorde van die Psalmdigter kan ons vandag herhaal: Die kerk behoort aan God. HY HET ONS GEMAAK EN ONS IS SYNE! En dit mag ons tog nooit vergeet nie. Ons is geroep om Hom met blydskap te dien. Aan Hom kom die lof toe. In gehoorsaamheid aan Hom, die Hoof van sy kerk, is daar seën vir sy kerk.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css