Die Weg

 

Totale oorlog

Natuurlik leef ons in ‘n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is”. 2 Kor 10:3-6 (NAV)

Niemand van ons het nog die verskrikking van ‘n totale oorlog meegemaak nie.  ‘n Oorlog waar almal en alles wat aan die vyand behoort, doodgemaak en vernietig moet word.  ‘n Verskroeide aarde beleid – alles moet vernietig, uitgeroei en verbrand word.

God roep ons op tot ‘n totale oorlog. Maar hierdie oorlog is nie teen stoflike mense of volke nie,  maar teen die duiwel, die wêreld en ons eie vlees.  In hierdie oorlog is daar ook net één wettige wapen, en dit is die wapen van die gees. 

Paulus bevind homself in hierdie vernietigende oorlog.  Daar was mense in die gemeente van Korinthe wat teen hom gekant was. Hulle het die ander gemeentelede aangemoedig om hom te ignoreer.  Daarom moes Paulus  die gemeente teen die dwaalleraars beskerm wat die evangelie verdag maak.   Hierin sien hy hoe hierdie bondgenootskap (die duiwel, die wêreld en die vlees) in opstand is teen die ware kennis van God soos dit in Christus vervat is. Hy sien die vestings en die skanse wat teen Christus opgebou word.  Die opstand heers  buite en binne die kerk van Christus, en dit kom van sy vyande en sy vriende. Hy sien dit sy taak om hierdie opstand te beveg.

Hierdie is nie ‘n vleeslike stryd nie, maar ‘n geestelike. Die wapens wat Paulus gebruik is geestelik en daarom ook deur God goedgekeur. Dit is iets waaroor ons goed moet nadink. Die vraag is nooit of mense (selfs kerkmense) jou as ‘n groot stryder vir die kerk beskou nie, maar of jy die steun van God  het, en of Hy jou metodes goedkeur. Eers dan kan ons, sonder geestelike gevaar vir onsself en vir ander, die skanse wat daar teen God se Woord opgestel word, vernietig. Dan eers kan ons die redenasies bestry wat as skanse teen God se Woord dien.  Dit is wat Paulus midde-in die gemeente van Korinthe sê. Hy is nie partydig nie, en hy idealiseer ook nie die gemeente nie. Hy is volkome nugter as hy dit sê en voer net vir die evangelie van Christus ‘n verwoestende oorlog met geestelike wapens.

Hy stry teen die dwaalleraars en die gemeentelede wat nie in die praktyk voor God se Woord wil buig nie, maar hulle eie vleeslike begeertes wil navolg. Dié mense wat die skerpte van God se Woord stomp gemaak het om by hulle eie vleeslike begeertes aan te pas.

Hoe vrugbaar sou ons eie lewens nie gewees het as ons wapens werklik geestelik was en ons net aan die regte front geveg het nie.  Ons mag alleen veg waar Christus veg. Alleen Sý vyande is ons vyande, en ál Sy vyande is ons vyande as ons aan Hom behoort. Moet nooit op ‘n front veg waar dit nie waarlik vir Christus gaan nie.

Ds J Overduin.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css