Die Weg

 

Lewe van oorwinning

"Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het". 1 Joh 2:14.

"Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is". 1 Joh 4:4.

Ons leef 'n lewe van oorwinning. Dit is natuurlik as die Gees van God in ons woon. Dan is ons nie die slagoffers van ons omstandighede nie, en ook nie die slagoffers van die magte van die bose nie.  Die Gees van die Waarheid is immers sterker as die gees van die leuen en die Gees van Christus is sterker as die gees van die Antichris.  Dit lyk soms vir ons of dit anders gesteld is in hierdie wêreld. Dit wil voorkom asof alles eerder gunstig is vir die gees uit die afgrond en ongustig is vir die Gees van God.

Dit sal egter wel by die wederkoms van Christus duidelik word dat alles wat uit die Gees gebore is, onverganklik is. Ons is dus onoorwinlik as ons uit die Gees van God leef. Die duiwel kan hierdie Gees nooit onderkry nie.  Die duiwel kan wel die liggaam doodmaak, maar kan ons nie beroof van die ewige lewe nie.  Christus het aan die kruis oorwin. Die Heilige Gees laat ons as gelowiges in hierdie oorwinning lewe en sterwe.

Die Bybel wys ons op die onoorwinlike krag van die Gees.  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” (Hand 1:8). Die Gees van God wat in ons is kan nie uitgedoof word deur gevangenisskap, marteling of doodsvonnisse nie. “Hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wêreld is ” (1 Joh 4:4). 

Dit maak nie saak hoe die gees uit die afgrond homself aan ons voorstel nie, sy enigste toekoms bly nog steeds die afgrond. Die poel waar hy tuishoort.  Hoe die Gees van God ookal in Sy kinders aangeval word, Sy en Sy kinders se toekoms bly die nuwe aarde waar hulle tuishoort. Daarom kan Paulus ook te midde van die geweld van die vervolging sê “ons is meer as oorwinnaars”  (Rom 8:37). Daarom kan Johannes sê dat sy kinders oorwin het, omdat hulle uit God is en omdat God groter as die Satan is.

Ons weet dat die Antichris dwaalleraars gebruik. Ons weet ook dat as ons God se Gees in ons het, ons die gees van die leuen met die Gees van die Waarheid sal oorwin. Dit is dié Gees wat getuig dat Jesus Christus die Seun van God en die Redder van sondaars is.

Waar God se Gees is, is daar vryheid, blydskap, sekerheid, loutering, vrede, liefde, maar ook oorwinning.

Ds J Overduin.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css