Die Weg

 

Blydskap gevra in my ouderdom

"Soveel dae as dié waarin U ons verdruk het, soveel jare as dié waarin ons gely het, gee ons soveel jare van blydskap". (Psalm 90:15)

Dalk ken jy ook iemand wat al bejaard is, maar wat geen vreugde meer in die lewe het nie. Siekte, eensaamheid, armoede, swak selfbeeld – of iets soortgelyks - kan die rede daarvoor wees. Jy ken ook die spotwoorde: "Ouderdom is nie vir sissies nie!" Maar agter hierdie woorde lê dikwels ‘n swaar las wat gedra word, wat elke dag nog gewig bykry.

Is daar ‘n beter verwagting vir God se kinders in hulle oudword jare?

NIKS NUUTS NIE!

Psalm 90 laat ons besef dat jou eie las van die ouderdom nie uniek is nie. Dit is vir almal waar, sommige vroeër, ander later. Veroudering is deel van menswees. Niemand sal dit vryspring nie, behalwe as jy vroeg sou sterf. Daaroor skryf Moses in hierdie Psalm. Aan die een kant is daar die werklikheid van God, wat bo die tyd bestaan – 1000 jaar is vir Hom soos een dag, en een dag soos 1000 jaar! (vers 4). Aan die ander kant die onsekerheid van jou lewensduur, want Hy het gesag oor jou lewe – “U sê net: Word weer stof!” (vers 3). Sewentig of tagtig jaar, wie weet?

Moses onthou die tye toe God rede gehad het om kwaad te wees (40 jaar in die woestyn!). “Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ’n gedagte.” Ja, oudword bring skuldbesef oor misstappe van die jeugjare. Elkeen besef: Ek het niks om aan God te bied om beter behandeling as ander te kry nie!

TOG NIE SONDER HOOP NIE!

Wie is ek dan om môre met hoop tegemoet te gaan? Hoe verrassend is die Woord van God nie! Wanneer ons besef dat ons niks voor God verdien nie, herinner Hy ons aan sy liefde. So het Moses hom beroep op God se liefde: “Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.” (Ps 90:14). Romeine 8:39 weerklink in die bejaarde se ore: “(niks) kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” Nie my brouwerk van die verlede nie, nie my ernstige siekte nie, nie my gevoel van weggegooi wees nie, niks, ja absoluut niks, is sterker as God se liefde nie.

GEBED OM BLYDSKAP

Bid dan: “Soveel dae as dié waarin U ons verdruk het, soveel jare as dié waarin ons gely het, gee ons soveel jare van blydskap.” (90:15) Vrede gee blydskap – sondeskuld word in Christus vergewe. Hoop versterk blydskap – God is daagliks by my, ek is nooit alleen nie. Verwagting gee blydskap, want iets beters wag – die stukkende tent word vervang met ‘n hemelse woning. Veel meer as swaarkry lê voor: “die lyding wat ons nou moet verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie” (Rom 8:18).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css