Die Weg

 

Gelowiges is geroepenes (1)

"Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My". Openbaring 3:20

Dis lank nie altyd lekker om geroep te word nie. Jy is miskien verdiep in 'n mooi boek, of jy is besig met 'n moeilike werk wat al jou aandag in beslag neem - en daar word jy geroep! Dit beteken dat jy moet los wat jy graag wou doen, dat jy jou moet skik na die wil van 'n ander. Miskien staan jy teësinnig op en brom vies: "Wat moet ek nóu weer doen?" Miskien bly jy skelmpies sit en kyk hoe lank jy kan maak of jy nie gehoor het nie.

Nee, dis nie altyd lekker om geroep te word nie. Ook nie om deur God geroep te word nie. Ons was net so lekker besig. Ons het die lus van ons hart gevolg. Die sondige luste. En nou roep God! Wat gaan ons nou doen? Gehoorsaam wees? Dit beteken: dinge laat staan wat jy baie, baie graag wil behou; iets prysgee waama jy baie sterk verlang, ook al weet jy dat dit sondig en sleg is. Nou maak jy maar net of jy nie gehoor het nie.

Augustinus vertel in sy "Belydenisse" dat hy in sy sondige jeugjare dikwels God se roepstem gehoor het. Maar hy het gemaak soos een wat vas slaap - as hy geroep word, sê hy: "Ja, ek kom!" maar draai hom dan om en slaap rustig verder.

So het dit in my lewe ook gegaan, vertel Augustinus. Ek het wel God se roepstem gehoor. Maar ek wou die sonde nie loslaat nie en daarom het ek geen gehoor gegee nie.

So dwaas is ons almal. Ons laat Christus maar roep. Ons laat Hom maar klop, met Sy deurboorde hande op die geslote deur van ons hart.

Maar God ís sterker as ons. Sy roepstem hou aan totdat God se kinders gehoor daaraan gee. Dan laat jy al die ander dinge vaar. Dan staan jy in gehoorsaamheid op. En jy volg Jesus!

Dr FE Hoekstra (Dagfinale)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css