Die Weg

 

Gelowiges is geroepenes (2)

"Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!" Jesaja 43:1 OAV.

Dit kan ook wees dat 'n roepstem 'n verrassende bevryding inhou. Dit kan ook beteken dat ons verlos word uit die vloek van eensaamheid. Dit sal jy uit eie ervaring wel weet. Jy sit miskien êrens in 'n groot saal vol mense. Daar is nie een bekende nie. Of jy dwaal deur 'n vreemde stad. Rondom jou is 'n rumoer van mense. Juis dit laat jou nog eensamer voel as wat jy alleen in die veld sou gewees het.

En dan meteens hoor jy jou naam. Jy word geroep. Daar is iemand wat jou ken; wat met jou praat. En die boeie van eensaamheid spring los. Jy het weer gemeenskap met mense. Jy het seker in jou lewe ook al baie eensaam gevoel. Jy het seker ook al rondgeloop met die gedagte: “Wie gee tog om hoe dit met my gaan? Wie stel nou regtig in my belang? Wie verstaan my nou eintlik?”

Wat 'n bevryding is God se roepstem nie as jy so in eensaamheid ronddwaal nie! “Ek het jou by jou naam geroep. Jy is Myne.” Dan is jy weer met iemand in verbinding. Dan is daar weer die vreugde van innige gemeenskap. Dan voel jy nie meer so sielallenig nie.

God is by my. Sou ek dan nog vrees? Daar is Een wat my begryp, wat werklik oor my begaan is, wat Hom oor my neerbuig, wat my troos en help: Die barmhartige Hoëpriester, Jesus Christus.

Dit is die groot bevryding: as God ons roep, ons verlos uit ons verlatenheid, ons aan Hom verbind.

Hierdie gebondenheid is die groots moontlike vryheid.

Salig is hy wat weet dat hy aan God gebonde is! Hy kan bely: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons glo en erken dat U die Christus, die Seun van die lewende God, is.”

Dr FE Hoekstra (Dagfinale)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css