Die Weg

 

Die gawe van onderskeiding

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie”. Psalm 25:4

In die kamers van jong mense staan vandag ander boeke as vroeër. Ook boeke wat nog onlangs deur die meeste Christene afgekeur is, staan nou daar langs Christelike boeke, miskien selfs naas die Bybel.

Die kritiek op die fatsoenlike, skoon boeke van vroeër is begryplik. Omdat alles “mooi” en “ordentlik” moes wees, is die sonde en die kwaad verbloem en die probleem nie eerlik tot op sy diepe wortels oopgevlek nie. Met die gevolg dat die aandag van die leser ook nie werklik aangegryp word nie omdat die lewenswerklikheid te mooi (en dus vals en onrealisties) voorgestel moes word. Daarom het hulle gebruik gemaak van stippeltjies ........  - maar in die stippeltjies het die skrywer opgehou om die werklike lewe in woorde uit te beeld, terwyl juis daarin die innerlike drama van die verhaal leef.

Die kritiek op die moderne eerlikheid is ook begryplik. Daarin word ons verrotte samelewing soos stink vleis onder die neus gehou. Die skrywer mag dan eerlik wees in sy uitbeelding, maar hy laat niks oor aan die fantasie van die leser nie en dwing sy eie siening op die publiek af. En baie lesers, veral die onrype jeug, kan dit nog nie verwerk nie. Gevolglik neem hulle die suggesties op 'n slaafse wyse oor. Dít is die gevaar van die moderne eerlikheid in die literatuur.

Daarom word die leser vandag opgeroep om 'n onderskeidingsvermoë te ontwikkel. Die uitbeelding van die lewe wat aan hom voorgehou word, is nie altyd getrou aan die werklikheid nie. Ook die skrywer is maar 'n mens wat nie die volle werklikheid ken nie.

Eerlikheid is 'n mooi eienskap. Ook is dit goed om te weet dat uit die hart van die mens baie kwaad kom. Maar ook die stryd teen die kwaad is noodsaaklik. 'n Mens moet oor baie stinkende dinge maar liewer 'n deksel sit! Dit is goed dat jy van die stank weet, maar 'n mens gaan nie gedurig daarby sit om die deksel af te lig nie! Jy moet iets aan die stank doen: deur jouself en jou omgewing te laat reinig deur die vernuwende werk van Christus en Sy Gees.

Dr B Rietveld

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css