Die Weg

 

Genade - Onbeskryflik groot

Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee.” (Lukas 1:30-31)

‘n Jong meisie, verloof aan ‘n Joodse man uit die nageslag van Juda, die koningshuis van Dawid. ‘n Engel verskyn aan haar met ‘n boodskap van God. Sy groet maak haar bang. Waarom sou die almagtige God aan haar ‘n boodskap stuur? Verbysterd deur hierdie ongewone gebeurtenis in haar jong lewe.

Ons staan vandag nog verbaas oor die ongewone boodskap: “Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring.” Maar dis veral die naam van die seun wat ons troos. Later vertel sy gestuurde apostels: “Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.” (Hand 4:12) En God bewys die waarheid van hierdie boodskap. Ontelbaar baie het verlossing ervaar. Uit die mag van die Bose, weg van die pad van selfvernietiging, uit siekte en nood, uit hooploosheid.

Dit wat Maria, die jong verloofde kon hoor - jy is ‘n begenadigde van God - is die wonderlike nuus wat my vandag nog in die hart gryp. In God se genade het Hy sy liefde betoon deur sy Seun as Verlosser te stuur. Ja, Hy bring die swaard en sal ook later opdrag gee om in die poel van vuur te gooi. Die Verlosser is ook Regter. Regverdig in sy uitspraak oor ongehoorsaamheid aan God, oor volhardende afgodsdiens – selfs nadat die ware God leer ken is.

Tog is daar genade – ook vir my wat veroordeel moes word, onvolmaak en vol sondeskuld. Ook Maria was nie heilig nie, geen mens kan voor God bly staan nie. Slegs genade van die almagtige God is ons hoop. Dit was sy pad van verlossing van sondaars – deur die begenadigde Maria. God wat mens geword het uit ‘n maagd. Sy Naam is Jesus.

Waar berou kom oor sondes, en mense aan Hom vasgryp, ontvang elkeen – ongeag van wie jy is, hoe groot jou sonde is, watter taal jy praat – vryspraak. Verlossing en geen veroordeling nie. Glo jy dit – dan is daar vir jou ‘n nuwe pad – die lewenspad.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css