Die Weg

 

God se goeie hand

“Die hand van onse God is ten goede oor almal wat Hom soek”. Esra 8 : 22 (1953 vertaling)

Die goeie hand van onse God”  is niemand anders as ons Here Jesus Christus nie. Ons kan God slegs op een manier aan Sy goeie hand neem, naamlik as ons Hom aan die hand neem wat Hyself na ons toe uitgesteek het.

Esra kon ook saampraat oor die goeie hand van onse God. Hy het baie ervaring daarvan gehad. Maar . . . ons kan nog heelwat meer daarvan vertel. Ons weet nog oneindig beter hoe goed die hand van God wel oor ons is, hoe dit help, hoe dit red, hoe dit genees, hoe dit lei. Esra het maar net die skaduwee daarvan op die muur van die Ou-Testamentiese Godsopenbaring gesien. Ons ken die werklikheid van die hand. Die hand het eers goed sigbaar geword toe 'n spyker op Golgota daardeur gedryf is. En dit is Christen-wees, dat ek weet dat die hand my vasgegryp het en . . . dat ek op my eie swak manier die hand van my kant af vasgryp.

En so staan ons werklik nie alleen by die rivier Ahawa (Esra 8:21) nie. Sekerlik nie! “U het my regterhand gevat” (Ps 73:23). God het ons aan die hand geneem en so trek ons op. En dan kan jy alte seker ook 'n “leër en perderuiters” saamneem, maar jy mag nie daarop vertrou nie, want . . . waarlik, hulle is nie op te vertrou nie. Hulle word ineens verdelg. “ Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie” (Ps 44:6). “'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning . . . nie. Kyk, die oog van die Here is op dié wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag” (Ps 33:16-18).

Salig wie ook in die swartste nag op die Heer alleen bly wag.”

Ds Gabe van Duinen (De Stem Achter U)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css