Die Weg

 

Om versoekings te weerstaan

"Daarvoor was hy gehuur, dat ek bang sou word en so sou maak en sonde doen, sodat dit hulle as slegte gerug kon dien om my smaadheid aan te doen" Nehemia 6:13 (1953 vertaling).

In die boek Nehemia gaan dit om die opdrag van God aan Nehemia om Jerusalem te herbou. Dit is die epiese verhaal van ‘n man wat in gehoorsaamheid aan God en onder Sy leiding ‘n enorme taak aangepak het. Teenoor die opdrag van God aan Nehemia sien ons ook die stryd van Satan om die uitvoering van die opdrag te laat misluk. Eers was daar die bangmaak poging (Neh 2:19), dan die bespotting (Neh 4:1), dan die fisiese aanval (Neh 4:7), dan die uitbuiting van volksgenote (Neh 5) en dan die verleiding om sonde te doen (Neh 6). In die 1983 vertaling lees ons: “Hy is omgekoop om my bang te maak sodat ek ‘n misstap sou begaan en hulle die geleentheid gee om my te beskinder en my naam sleg te maak”.

Wanneer ons in God se diens staan, moet ons onsself maar daarvoor regmaak dat die Satan ook nie baie ver weg van ons af sal wees nie. Mense kan bespotting verduur, hulle kan bangmaakstories ignoreer en selfs fisiese aanvalle teenstaan, maar hoeveel swig nie uiteindelik voor versoeking (verleiding tot sonde) nie. Dit is ook die laaste vurige pyl van die Bose (Efes 6:16).

Jesus is self ook versoek nadat die Gees van God op Hom gekom het (Matt 4). Die versoeking word baie keer die ergste wanneer ‘n mens die naaste aan God is. Iemand het gesê: “Die duiwel mik hoog. Hy het selfs een apostel beweeg om te ontken dat hy Christus geken het”.

Die geskiedenis vertel ons van mense wat geweldige botsings met die duiwel deurgemaak het. Een só ‘n persoon was Martin Luther. Waarom? Omdat Luther daarin sou slaag om die koninkryk van Satan tot in sy fondamente te skud. Die duiwel het hom ‘n maklike uitkomkans uit sy stryd gegee: “sê maar net jy het berou oor wat jy gesê het”.

As die Gees van God in ons werk, sal ons gewis ook geweldige botsings met die verleier hê. God laat dit wel toe, maar Hy gee ons ook die krag om dit te oorwin. Bome wat in streke groei waar baie storms gereeld voorkom, ontwikkel stewige wortelstelsels. Dit geld ook vir ons wat in die midde van die storms van die lewe staan. Met elke versoeking wat ons weerstaan staan ons net sterker. Juis wanneer die duiwel alles in sy vermoë doen om ons van Christus weg te lok, dan gryp Sy hand ons net vaster.

"Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul" Kol 2:6-7.

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css