Die Weg

 

Om te lewe

Dit is my troos in my ellende: dat u belofte my in die lewe hou. Om u bevele uit te voer, is vir my die lewe.” Psalm 119:50, 56.

Die Psalmdigter bely dat die Here, sy Verbondsgod, se beloftes hom in die lewe hou. Hy word ook deur die Gees gelei om te sê: Om u bevele uit te voer, is vir my die lewe. Lewe? Wat het ons aan die lewe? Is dit ‘n ‘n vreugde of ‘n las? Leef ons maar net om weer te sterf? Dit is soms maar net ‘n asempie wat verbygaan, ‘n dampie wat verskyn en verdwyn, soos ‘n woestyngrassie wat binne een dag deur die dorre wind vernietig word.

Die lewe kan ‘n sleepvoet ervaring wees, of ‘n huppeling. Slegs mense wat die lewe het, beleef vreugde, selfs in die moeilikste omstandighede. Watter lewe? Die jeugdigheid? Selfversorgend? Met genoeg geld en besittings? Blakend gesond? Met baie vriende? ... Hoe goed al bogenoemde ook is en hoe aangenaam dit die lewe kan maak, dit is nie die lewe nie. Dit is nog nie die maksimum wat ons kan bereik nie. Daardie dinge kan in ‘n oogwink verloor word. Die lewe is veel meer.

Ons leer die lewe ken deur die woorde van die lewe. God se woorde troos en gee hoop. Daarom is die uitvoer van sy bevele vir God se volk die lewe. Nie soos die Fariseërs dit destyds geleer en uitgevoer het nie – blink buite, maar dood binne nie. Geen navolging van wette en reëls, wat dood is en die lewe in ‘n sleurgang laat verval nie. Nee, die Here God se woorde (of bevele) hou jou in die lewe, laat jou die vreugde beleef van God se persoonlike sorg en nabyheid. Onthou jy die inleidende woorde van die baie bekende Tien Gebooie? Ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis van Egipte gelei het. Ek gee nuwe lewe, omdat ek getrou bly aan my beloftes aan Abraham, Isak en Jakob.

Daar is in die Ou Testament vir my geen duideliker plek waar die Here oor lewe of dood praat nie, as in Dt 30:15-19. Aan sy verloste volk, wie Hy sy eiendom gemaak het, uit Egipte na die beloofde land gelei het, sê Hy: “Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het, te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. ...” “Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe.”

As die Here aan ons Nuwe-Testamentiese gelowiges die lewe gee in Jesus Christus, uit liefde geskenk omdat Hy barmhartig is, en dan vir ons wat die lewe ontvang het, aanmoedig om op die lewenspad te bly, waarom sou ons die pad van die dood neem? Hy gee dan sy woord en bevele, wat vir ons die lewe - die ware lewe - gee. Op daardie pad met die Here is daar ‘n innerlike vrede en vreugde, sien ons die sin van die lewe, ervaar ons die liefde van God en deel graag liefde uit. Dít is die lewe!

Dr Callie Opperman

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css