Die Weg

 

Tel die sterre

Hierdie is die laaste boodskap vir 2011. As die Here dit so wil sal ons weer ná die somervakansie hiermee voortgaan. In die tussentyd wil ek ‘n bietjie meer aandag aan die webwerf self gee.

Die jaar wat verby is het baie onsekerhede opgelewer en dit wil voorkom of die komende jaar beslis nie minder uitdagend gaan wees nie.  Ons kán wel vrede in hierdie onstuimige wêreld vind deur ons oë voortdurend op ons Verlosser, Jesus Christus, te hou.  "..... laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof”. (Heb 12:1-2)

Ek  wens almal ‘n vredevolle feestyd toe en wil ook hierdie jaar afsluit met ‘n dagstukkie van wyle dr B Duvenhage:

----------------------

Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre ...”   Gen. 15:15a

Die jaarwending is ‘n tyd van blydskap én van nadenke. Voor ons strek die onbekende toekoms hom uit soos ook Abram eenmaal voor die onbekende gestaan het. Hy het sy volk verlaat alleen met die belofte van God. Maar as hy in Kanaän kom, heers daar hongersnood en hy trek af na Egipte.

Daar oorweldig ‘n gevoel van onveiligheid hom. Hy staan daar as 'n groot eensame. Dan begin hy sy eie sekerhede opbou - in 'n leuenagtige weg. Hy vertel in Egipte dat Sara sy suster is. En as hy in Kanaän terugkom, is Sara te oud om kinders te hê, en hy staan moedeloos voor die toekoms.

Ons leef ook in 'n onsekere wêreld. Ons soek ook so maklik ons sekerhede buite God - in ons verstand, spierkrag en tegniese vaardigheid.

Maar God lei Abram na buite en sê: “Kyk op na die hemel en tel die sterre...”  Jy sien hom staan in die aand - die eensame mens voor sy tent. Die sterre is in hulle vonkeling getuies van God se almag. Hy het so klein van God gedink. Hy het gemeen God kan hom nie 'n seun gee nie. En daar is nou die sterre! Dit is God se waarborg aan Abram. En nog vaster is sy verbond wat Hy dan met Abram oprig.

Tel die sterre! Vir die mens wat klein dink van die almagtige God, is die sterre 'n waarborg van God se krag. Maar nog sterker is sy waarborg wat Hy ons gee in sy Woord. Die veelvuldige rykdomme van dié Woord is ook soos skitterende sterre. Dit lei ons na die helder môrester, Jesus Christus (Open 22:16). Hy was op Golgota eensaam sodat ons nooit weer eensaam hoef te wees nie. Met die sterrekyker van die geloof kan jy die sterreprag van God se Woord elke dag aanskou.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css